Регистрација на фирма во 2024 (чекор по чекор)

25.06.2024

Регистрација на фирма во 2024 година е едноставна и кратка постапка, меѓутоа носи неколку дилеми кои претприемачите треба да ги одлучат. Денес се повеќе претприемачи решаваат да го започнат својот…

Прочитај повеќе

Колективен отказ и ИТ сектор | топ #5 потенцијални грешки во постапка

12.06.2024

1. Колективниот отказ во ИТ секторот продолжува и во 2024... Колективниот отказ во ИТ секторот продолжува и во 2024 година. Иако можеби со послаб интензитет (според графиконот подолу) од претходната…

Прочитај повеќе

Договор за вработување во 2024 (работа од дома | канцеларија)

15.05.2024

Согласно Законот за работните односи, денес во 2024 година постои можност за склучување на Договор за вработување со работа од дома.  Ова е резултат на тоа што работата од далечина…

Прочитај повеќе

Forging Legal Collaborations: Zunic Law Firm – Serbia

07.03.2024

As part of our commitment to providing global legal support to entrepreneurs and innovators, we are excited to announce our collaboration with Zunic Law Firm in Serbia.Zunic Law Firm comes…

Прочитај повеќе

Видови на финансиски „рунди“ за стартапи

21.02.2024

Многу претпријатија мора да завршат неколку рунди за собирање на средства пред етапата на првичната јавна понуда (ИПО) . Овие кругови за собирање на средства им овозможуваат на инвеститорите да…

Прочитај повеќе

Forging Legal Collaborations: KGK Law Firm – Bulgaria

29.01.2024

As part of our vision - we are dedicated to becoming global legal partners for entrepreneurs and innovators.In order to fulfill our vision and to be able to provide legal…

Прочитај повеќе

Стечај на фирма, трговски друштва во Македонија

25.12.2023

Стечајот претставува судска постапка за ликвидирање или реорганизирање на компанија што се соочува со несолвентност (неликвидност на долг рок). Доколку се спроведе постапка за ликвидација, доверителите ги подмируваат побарувањата преку…

Прочитај повеќе

(нов) Вид на трговско друштво – Друштво со Променлив Капитал (ДПК)

19.12.2023

Месец Ноември имаше суштинско значење за Стартап Македонија во рамки на напорите за подобрување на законската рамка за стартап компаниите.Во изминатиот месец се сублимираа резултати од неколку активности од претходните…

Прочитај повеќе

Странски директни инвестиции во Македонија

11.12.2023

Странски директни инвeстиции (СДИ) се форма на движење на капиталот од една во друга земја со која извозникот на капиталот се стекнува со учество од над 10% во сопственоста на странското претпријатие. Овие инвестиции служат…

Прочитај повеќе

Купопродажба на недвижен имот

05.12.2023

Во светот , купопродажбата на имот може да биде едно од најзначајните и животно важни решенија. Независно дали сте продавач или купувач, влегувањето во овој процес бара добра подготовка и…

Прочитај повеќе

GDPR во Македонија

23.11.2023

Со донесување на Законот за заштита на личните податоци, Република Македонија воведе исти правила за заштита на личните податоци како правилата што важат во Европската Унија, предвидени со Општата регулатива…

Прочитај повеќе

Правото на патент во РМ

16.11.2023

Патентот е ексклузивно законско право кое е дадено за пронајдок. Пронајдокот е производ или процес кој обезбедува нов начин да се направи нешто или обезбедува ново техничко решение за некој…

Прочитај повеќе

Интервју со практикант од Social Day

14.11.2023

Ние како канцеларија се одлучивме да бидеме дел од проектот на Social Day каде што како практикант во канцеларија беше Илија Љангов од средното училиште САБА каде што тој изучува…

Прочитај повеќе

Важноста на правната ревизија (Legal Due Diligence) за комапниите

25.10.2023

Во брзиот свет на бизнисот, носењето на информирани одлуки е една од клучните работи за успех. Еден таков процес, кој помага во носење на добра информирана одлука е процесот на…

Прочитај повеќе

Пренос на удел со продажба, надомест: Законски и Договорни Импликации

17.10.2023

Содружникот, основачот кој што поседува удел во една компанија, може да располага со својот удел по правила определени во Договорот за основање на друштвото и Законот за трговските друштва. Ова…

Прочитај повеќе

Закон за финансиска поддршка на инвестиции

21.09.2023

ШТО ПРЕСТАВУВА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И КОЈА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ?  Со законот за финансиска поддршка се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Отворање на компанија

11.09.2023

КАДЕ Е РЕГУЛИРАНА РЕГИСТРАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТВОРАЊЕТО НА КОМПАНИЈА? Отворањето на компанија, односно регистрација, основање на трговско друштво, фирма, е постапка регулирана во Законот за трговски друштва како и во Законот…

Прочитај повеќе

Сурогатство во Македонија

05.09.2023

Во денешното динамично време на живеење и предизвиците кои со себе ги носи,се повеќе брачни двојки на глобално ниво, се соочуваат со проблемот на потешкотии во остварување на нивното природно…

Прочитај повеќе

Закажување на состаноци со нашиот тим

26.07.2023

Во денешниот дигитален свет со динамика, практичноста и ефикасноста се најважни. Нашиот тим секојдневно ја користи технологијата за подобро да им служи на нашите клиенти. Возбудени сме што можеме да…

Прочитај повеќе

„Мојот прв инвеститор“ – информативна брошура за стартапи

23.03.2023

„Мојот прв инвеститор - основни правни документи при инвестирање во стартап“ е кратка брошура која е наменета за сите млади стартап компании коишто првпат се среќаваат со бизнис-ангел инвестиција или…

Прочитај повеќе

Адвокатска канцеларија Алексов со ново партнерство, нова локација и повик за нови соработки.

12.10.2022

Ребрендирање По повеќегодишно заедничко работење, нашата канцеларија станува Адвокатска канцеларија Алексов & Мемиши. Ги известуваме нашите клиенти, соработници и пријатели дека со ова ребрендирање на нашата адвокатска канцеларија, продолжуваме и…

Прочитај повеќе

Дали си ти адвокатскиот приправник кој го бараме?

14.09.2021

Те бараме тебе, доколку ти: Си студент на Правен факултет во последната година од мастер студиите или веќе си магистер по право; Имаш потреба од остварување на приправнички стаж со…

Прочитај повеќе
To top