Видови на финансиски „рунди“ за стартапи

21.02.2024

Многу претпријатија мора да завршат неколку рунди за собирање на средства пред етапата на првичната јавна понуда (ИПО) . Овие кругови за собирање на средства им овозможуваат на инвеститорите да…

Прочитај повеќе

Стечај на фирма, трговски друштва во Македонија

25.12.2023

Стечајот претставува судска постапка за ликвидирање или реорганизирање на компанија што се соочува со несолвентност (неликвидност на долг рок). Доколку се спроведе постапка за ликвидација, доверителите ги подмируваат побарувањата преку…

Прочитај повеќе

Странски директни инвестиции во Македонија

11.12.2023

Странски директни инвeстиции (СДИ) се форма на движење на капиталот од една во друга земја со која извозникот на капиталот се стекнува со учество од над 10% во сопственоста на странското претпријатие. Овие инвестиции служат…

Прочитај повеќе

Купопродажба на недвижен имот

05.12.2023

Во светот , купопродажбата на имот може да биде едно од најзначајните и животно важни решенија. Независно дали сте продавач или купувач, влегувањето во овој процес бара добра подготовка и…

Прочитај повеќе

GDPR во Македонија

23.11.2023

Со донесување на Законот за заштита на личните податоци, Република Македонија воведе исти правила за заштита на личните податоци како правилата што важат во Европската Унија, предвидени со Општата регулатива…

Прочитај повеќе

Интервју со практикант од Social Day

14.11.2023

Ние како канцеларија се одлучивме да бидеме дел од проектот на Social Day каде што како практикант во канцеларија беше Илија Љангов од средното училиште САБА каде што тој изучува…

Прочитај повеќе

Закон за финансиска поддршка на инвестиции

21.09.2023

ШТО ПРЕСТАВУВА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И КОЈА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ?  Со законот за финансиска поддршка се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Отворање на компанија

11.09.2023

КАДЕ Е РЕГУЛИРАНА РЕГИСТРАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТВОРАЊЕТО НА КОМПАНИЈА? Отворањето на компанија, односно регистрација, основање на трговско друштво, фирма, е постапка регулирана во Законот за трговски друштва како и во Законот…

Прочитај повеќе

Закажување на состаноци со нашиот тим

26.07.2023

Во денешниот дигитален свет со динамика, практичноста и ефикасноста се најважни. Нашиот тим секојдневно ја користи технологијата за подобро да им служи на нашите клиенти. Возбудени сме што можеме да…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top