Важноста на правната ревизија (Legal Due Diligence) за комапниите

25.10.2023

Во брзиот свет на бизнисот, носењето на информирани одлуки е една од клучните работи за успех. Еден таков процес, кој помага во носење на добра информирана одлука е процесот на…

Прочитај повеќе

Пренос на удел со продажба, надомест: Законски и Договорни Импликации

17.10.2023

Содружникот, основачот кој што поседува удел во една компанија, може да располага со својот удел по правила определени во Договорот за основање на друштвото и Законот за трговските друштва. Ова…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top