Видови на финансиски „рунди“ за стартапи

21.02.2024

Многу претпријатија мора да завршат неколку рунди за собирање на средства пред етапата на првичната јавна понуда (ИПО) . Овие кругови за собирање на средства им овозможуваат на инвеститорите да…

Прочитај повеќе

Стечај на фирма, трговски друштва во Македонија

25.12.2023

Стечајот претставува судска постапка за ликвидирање или реорганизирање на компанија што се соочува со несолвентност (неликвидност на долг рок). Доколку се спроведе постапка за ликвидација, доверителите ги подмируваат побарувањата преку…

Прочитај повеќе

Странски директни инвестиции во Македонија

11.12.2023

Странски директни инвeстиции (СДИ) се форма на движење на капиталот од една во друга земја со која извозникот на капиталот се стекнува со учество од над 10% во сопственоста на странското претпријатие. Овие инвестиции служат…

Прочитај повеќе

Купопродажба на недвижен имот

05.12.2023

Во светот , купопродажбата на имот може да биде едно од најзначајните и животно важни решенија. Независно дали сте продавач или купувач, влегувањето во овој процес бара добра подготовка и…

Прочитај повеќе

GDPR во Македонија

23.11.2023

Со донесување на Законот за заштита на личните податоци, Република Македонија воведе исти правила за заштита на личните податоци како правилата што важат во Европската Унија, предвидени со Општата регулатива…

Прочитај повеќе

Правото на патент во РМ

16.11.2023

Патентот е ексклузивно законско право кое е дадено за пронајдок. Пронајдокот е производ или процес кој обезбедува нов начин да се направи нешто или обезбедува ново техничко решение за некој…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top