Потенцијални пречки од ЗТД за инвестиции на Бизнис Ангели

22.04.2017

Досега во Р.М. се направени неколку инвестиции на бизнис ангели во стартап компании. Инвестицијата на бизнис ангелите се реализира со тоа што тие обезбедуваат определен паричен износ кој го внесуваат…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top