Заштита на личните податоци

21.04.2017

Заштитата на личните податоци е регулирана со Законот за заштита на личните податоци како и со низа подзаконски акти, правилници, со кои детално се уредува оваа област. Во оваа позитивна…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top