Пренос на удел со продажба, надомест: Законски и Договорни Импликации

17.10.2023

Содружникот, основачот кој што поседува удел во една компанија, може да располага со својот удел по правила определени во Договорот за основање на друштвото и Законот за трговските друштва. Ова…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top