Патент на софтвер во Европа

10.07.2017

Дали може да се патентира софтвер во Европските држави? Конвенцијата на големите европски патенти (European Patent Convention – EPC) претставува мултилатерален договор помеѓу европските држави, согласно кој се воспоставува автономен…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top