Правото на патент во РМ

16.11.2023

Патентот е ексклузивно законско право кое е дадено за пронајдок. Пронајдокот е производ или процес кој обезбедува нов начин да се направи нешто или обезбедува ново техничко решение за некој…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top