Договор за вработување (постапка и правила за вработување)

26.06.2017

КОГА Е ПОТРЕБЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ? Најчесто прашање кое се појавува е дали е потребен Договор за вработување на новоосновано трговско друштво? Дали со датумот на започнување со работа, потребно…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top