Отворање на компанија

11.09.2023

КАДЕ Е РЕГУЛИРАНА РЕГИСТРАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТВОРАЊЕТО НА КОМПАНИЈА? Отворањето на компанија, односно регистрација, основање на трговско друштво, фирма, е постапка регулирана во Законот за трговски друштва како и во Законот…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top