Стечај на фирма, трговски друштва во Македонија

25.12.2023

Стечајот претставува судска постапка за ликвидирање или реорганизирање на компанија што се соочува со несолвентност (неликвидност на долг рок). Доколку се спроведе постапка за ликвидација, доверителите ги подмируваат побарувањата преку…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top