Артан Мемиши

25.03.2024
  • Адвокат, број на лиценца 4575 со прием во адвокатска комора на 01.10.2020 година
  • Овластен застапник за заштита на правата од индустриска сопственост
  • Ментор на стартап викенд
  • Автор на almelaw.com

Специјализација за:

  • Имиграција, работни дозволи и дозволи за престој
  • Работни односи и работни спорови
  • Трговски марки, права од интелектуална сопственост
  • Усогласување на работењето со позитивната регулатива
  • Ликвидација или стечај на фирми
  • Право на друштва

Био

Артан Мемиши, адвокат во Адвокатска канцеларија Алексов & Мемиши.  Артан е член на адвокатската комора на Северна Македонија од 01.10.2020 година со бр. на лиценца 4575.

Тој раководи со оделот за имиграционо право и права на странци, а исто така специјализира во трговско право, трудово право – работни односи, како и во правата од интелектуална сопственост. Како лиценциран застапник за заштита на правата од индустриска сопственост, тој носи експертиза на своите клиенти, водејќи ги низ комплексноста на заштитата на трговски марки, дизајни и иновациите.

Артан е ангажиран во поттикнувањето на претприемништвото и иновациите во неговата заедница, како ментор на старт-ап викендот во Охрид. Неговиот придонес како ментор ја одразува неговата страст за поддршка на новите бизниси и негување на таленти, истакнувајќи ја неговата посветеност за стартап заедницата.

Во областа на Трудовото право – работни односи, тој советува и застапува многу национални и меѓународни компании, особено во ИТ секторот, обезбедувајќи правна поддршка во изготвување на сложени документи како и застапување во спорови со работни односи. Артан има работено на повеќе од 100 судски работни спорови, каде што покажува успех застапувајќи ги клиентите.

Една од областите во фокус е имиграционото право и правата на странците. Експертизата на Артан вклучува адвокатски услуги за странци во врска со добивање на дозвола за престој и работни дозволи во Северна Македонија како и добивање и отпуштање од македонското државјанство.

Покрај неговата експертиза за имиграционо право и деловно право, Артан е добро упатен со процесот на затворање на компании преку стечај или ликвидација.

Артан зборува албански, македонски и англиски.

Информативен блог

To top