Мила Мишовска

25.03.2024

Области:
• Состав на информативни содржини од домашната и меѓународната регулатива за клиентите
• Управување со профилите на социјалните медиуми на адвокатската канцеларија
• Личноста позади дигиталниот асистент – „Лекси“
• Електронски билтен со новости од законодавството за клиентите

Био

Мила Мишовска е соработник за информативни содржини, чија цел е правните и комплексни информации да ги направи лесно разбирливи за клиентите.
Мила исто така ги одржува профилите на социјалните медиуми на канцеларијата, споделувајќи најразлични новости од активностите во канцеларијата.
Ако некогаш сте гледале некое видео од дигиталниот асистент „Лекси“, Мила е личноста која ги создава овие видеа со цел на едноставен и лесен начин да пренесе кратки информации од регулативата.

Информативен блог

To top