Павлина Павлоска

10.04.2024

Области:

  • Заверки на најразлични документи и договори;
  • Солемнизации и спроведувања во катастар;
  • Оставински постапки;
  • Постапки по платни налози;

Био

Павлина е надворешен соработник на адвокатската канцеларија Алексов и Мемиши која со своето познавање од областа на работата на нотарите придонесува за полесно спроведување на клиентите кои имаат потреба за било каква услуга која е поврзана со нотарите. 

Со своето неколкугодишно искуство во работите поврзани со Законот за нотаријатот, Павлина работи во областите на најразлични заверки, солемнизации на договори, оставински постапки и други области поврзани со работата на нотарите.

Во секојдневното работење, преку соработката на Павлина со нашата канцеларија, нашите клиенти добиваат комплетни услуги.

Информативен блог

To top