Амел Муриќ

05.04.2024

Области:
• Интернационални даночни импликации;
• Меѓународни даночни аспекти на бизнис трансакции;
• Даночно планирање;
• Усогласеност и извештаи согласно даночни закони;
• ДДВ, капитална добивка, персонален данок на доход и останати даноци;
• Инвестиции и даноци;

Био

Амел Муриќ е надворешен соработник за даночни работи. Тој е сметководител и ко-основач на Pro Business MS. Неговата експертиза е во различни даночни области кои го опфаќаат домашното даночно право и меѓународното.
Со активно познавање и практикување на регулативата поврзана со ДДВ; Данок на капитална добивка, Данок на персонален доход и сл, на нашите клиенти им обезбедуваме поддршка за даночно планирање и усогласено даночно работење согласно важечките закони, при водењето на нивните компании.

Информативен блог

To top