Јелица Мелова

07.04.2024

Области:

 • Наплата на долгови; 
 • Работни дозволи за странци; 
 • Извршувања; 
 • Основање и промени во компании; 
 • Договори за вработување, ангажман, соработка, купопродажба, преддоговори за купопродажба; 
 • Оставински постапки; 
 • Одлуки, спогодби, барања; 
 • Отварање банкарски сметки; 
 • Регистрација на СДИ; 
 • Основање и промени кај здруженија на граѓани
 • Правни истражувања;
 • Комуникација со клиенти, институции;

Био

Јелица Мелова од 23.06.2023 година е магистер од областа на кривичното право на факултет Јустинијан Први при УКИМ. Од 15.11.2022 година е приправник во Адвокатска канцеларија Алексов и Мемиши, каде се усовршува за полагање на правосуден испит. Зборува англиски што воедно ја олеснува работата при комуникација со странци.  Има учествувано на предавања од областа на работни односи организирани од Juridica, како и на судења во основен кривичен суд Скопје организинирани од правна клиника  на правниот факултет Јустинијан Први. Учествува во дискусиите за book club кои редовно се одржуваат во адвокатската канцеларија, како и споделување на знаења од разни теми на know-how сесиите при адвокатската канцеларија. Споделени знаења на теми: Жртви на семејно насилство, Сурогатство во САД, Развод во РСМ, Смртна казна во македонското право.

 

 

 

 

 

 

Информативен блог

To top